Rośnij z nami! Rzepak DK EXPORTER (cz. 5)

rzepak

rzepak

Województwo dolnośląskie, pow. świdnicki, 06.05.2019 roku


„Rośnij z nami” to cykl informacji polowych, opisujący i ilustrujący technologię prowadzenia upraw oraz poszczególne fazy rozwoju wybranych odmian zboża, rzepaku i kukurydzy.

Rzepak Exporter aktualnie znajduje się w fazie BBCH 65 – Pełne kwitnienie. 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają. Po wielu sytuacjach stresowych na wiosnę takich jak susza, przymrozki czy duże amplitudy temperatur, rzepak Exporter wygląda świetnie. Pąki pięknie zakwitły a po opadnięciu pierwszych płatków widać wiele tworzących się łuszczyn. Faza w jakiej aktualnie znajduje się rzepak Exporter jest idealnym momentem na wykonanie zabiegu fungicydowego, połączonego z ochroną insektycydową. Ochronę grzybobójczą zaleca się rozpocząć właśnie w momencie opadanie pierwszych płatków kwiatowych. Opadające płatki, które zatrzymują się w kącikach rozgałęzień bocznych łodyg oraz liści są idealną pożywką dla grzyba Sclerotinia Sclerotiorum. Kiełkująca grzybnia stopniowo rozrasta się, zajmując coraz większą część pędu. Roślina powoli traci możliwość skutecznego przewodzenia wody i substancji pokarmowych. Wilgotna pogoda sprzyja szybkiemu postępowaniu tego procesu. Dodatkowym zagrożeniem w momencie kwitnienia rzepaku są szkodniki łuszczynowe : chowacz podobnik oraz pryszczarek kapustnik.

W przypadku chowacza podobnika sygnałem do wykonania zabiegu jest stwierdzenie na plantacji:

  • w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie;
  • w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinach;
  • 4 chrząszczy na 25 roślinach;
  • lub odłowienie w ciągu kolejnych 6 dni w żółtym naczyniu 100 osobników.

W przypadku pryszczarka kapustnika, lustrację pod jego kątem należy przeprowadzać w okresie kwitnienia rzepaku. Próg szkodliwości pryszczarka zależy od liczebności chowacza podobnika i tak:

  • jeśli na plantacji nielicznie występuje chowacz podobnik, progiem jest 1 osobnik/roślinę;
  • jeśli natomiast podobnika jest sporo, wtedy próg szkodliwości pryszczarka to 1 osobnik/3-4 rośliny.

Propozycje preparatów do ochrony rzepaku podczas kwitnienia.

Ochrona fungicydowa: PRIMASOL 1,0L/ha lub MATADOR 303SE 1,75L/ha lub TAZER 250SC 0,6L/ha + BUZZ ULTRA DF 0,2kg/ha.

Ochrona insektycydowy: Sekil20SP 0,12kg/ha + AMMO SUPER 100EW 0,1L/ha lub PROTEUS 110OD 0,6L/ha


Tomasz Kopiec

Doradca Agrotechniczny Osadkowski SA

„Rośnij z nami” to cykl informacji polowych, opisujący technologię prowadzenia upraw, a także poszczególne fazy rozwoju zboża, rzepaku i kukurydzy.