Rośnij z nami! Rzepak DK EXPORTER (cz. 2)

exporter male

exporter male

Województwo dolnośląskie, pow. świdnicki, 03.04.2019 roku


„Rośnij z…” to cykl informacji polowych, opisujący i ilustrujący technologię prowadzenia upraw oraz poszczególne fazy rozwoju wybranych odmian zboża, rzepaku i kukurydzy.

Rzepak DK Exporter prezentuje się doskonale. Na dzień dzisiejszy rośliny znajdują się w fazie BBCH 50. Rozwój pąków kwiatowych – pąki kwiatowe zamknięte w liściach. Proszę zwrócić uwagę na ilość bocznych rozgałęzień i zawiązków pąków kwiatowych. Świadczy to o potencjale genetycznym odmiany Exporter oraz prawidłowo wykonanym siewie, zachowującym optymalną normę wysiewu nasion. Główny kwiatostan znajduje się na wysokości 30 cm od stożka wzrostu. Niebawem będziemy mogli się spodziewać nalotu słodyszka rzepakowego oraz chowacza czterozębnego.

Do tej pory presja szkodników była bardzo mała, głównie ze względu na niskie temperatury panujące nocą. Przy ocenie zasadności zabiegu, należy posługiwać się progami ekonomicznej szkodliwości. W przypadku słodyszka rzepakowego, 1 chrząszcz na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu daje informacje o wykonaniu zabiegu. Do zwalczania słodyszka sprawdzone insektycydy to Sparviero 0,075 l/ha, Ammo Super 100 EW 0,1 l/ha oraz Pyrinex 480 EC 0,6 l/ha. W tym okresie ważnym jest również kolejne uzupełnienie boru i pozostałych mikroelementów; OSD Mikro Rzepak w dawce 2 – 3 kg skutecznie wprowadzi 160 – 240 g boru na ha i uzupełni molibden, mangan, cynk oraz magnez.

Chcąc zwiększyć potencjał kwitnienia, a co za tym idzie plonowania roślin, w okresie od zwartych do luźnych pąków, powinniśmy zastosować Terra Sorb foliar w dawce 2 l/ha. Zabezpieczy on zbudowany potencjał roślin i zwiększy ich odporność na niekorzystne warunki.


Tomasz Kopiec

Doradca Agrotechniczny Osadkowski SAPolecamy również

„Rośnij z…” to cykl informacji polowych, opisujący i ilustrujący technologię prowadzenia upraw, a także poszczególne fazy rozwoju odmian zboża, rzepaku i kukurydzy.