PROW 2014-2020 Harmonogram

Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 - 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania najważniejszych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w 2016.


Rozwój gospodarstw

"Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" (typ operacji "Premie dla młodych rolników") - marzec 2016 r.
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych") - marzec 2016 r. w następujących obszarach:
- racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
-produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c).
"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - czerwiec 2016 r.
"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ( typ operacji "Restrukturyzacja małych gospodarstw") - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.


Wzmacnianie przedsiębiorczości

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników - lipiec 2016 r.
"Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" (typ operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych") - październik 2016 r.
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014 - 2020 przez KE - listopad 2016 r.
"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" (typ operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej") - I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.Polecamy również

Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 – 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania najważniejszych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 2016.