ZBOŻA OZIME | Technologia ochrony zbóż – jesieńProgram jesiennej ochrony zbóż


Standardem w jesiennym prowadzeniu zbóż jest herbicydowy zabieg skierowany przede wszystkim na miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne. Ten okres warto wykorzystać, szczególnie że ostanie lata charakteryzowały się długą i ciepłą jesienią co sprzyja rozwojowi roślin konkurencyjnych.

Do zwalczania miotły zbożowej, ale także innych roślin jednoliściennych takich jak wyczyniec polny i wiechlina roczna zalecamy SUNFIRE 500 SC oparty na substancji flufenacet. Preparat ten jest zarejestrowany w każdym zbożu ozimym co daje szerokie możliwości zastosowania. Dawka pozwala dobrać skuteczność w zależności od zwalczanych chwastów; 0,36 l/ha dla miotły zbożowej i wiechliny rocznej oraz dawka 0,48 l/ha przy ograniczaniu wyczyńca polnego.

Idealnym kompanem do zabiegu jest preparat oparty na substancji diflufenikan np. DIFLATO 500 SC. Rozszerza skuteczność o chwasty dwuliścienne takie jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity. W mieszaninie tych preparatów dawką, którą możemy polecić jest SUNFIRE 500 SC 0,25 – 0,28 l/ha + DIFLATO 500 SC 0,25 – 0,28 l/ha.

W uprawie zbóż ozimych jesienne ograniczanie szkodników w układzie ciepłych jesieni staje się kluczowym zabiegiem. Jest on skierowany głównie na mszyce, które stanowią zagrożenie pośrednie jako wektory chorób wirusowych (żółtej karłowatości jęczmienia). W uprawie pszenicy polecamy preparat TOPGUN 050 CS w dawce 0,075 – 0,1 l/ha zawierający substancję lambda – cyhalotrynę.


Jesienne dokarmianie dolistne zbóż


Jesienne dokarmianie zbóż stanowi ważną część całej technologii ich prowadzenia, szczególnie przy wczesnych i optymalnych terminach siewu. Celem jest uzupełnienie zarówno mikro i makro składników oraz poprawa kondycji roślin.

Dokarmianie możemy rozpocząć już we wczesnych fazach rozwojowych roślin od produktu NANO GRO AQUA, który ma na celu uruchomienie procesów obronnych w roslinie pozwolających na intensywniejszy wzrost i przygotowanie roślin na trudniejsze warunki rozwoju.

Chcąc wzmocnić kondycję zbóż w późniejszych terminach dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie TERRA SORB COMPLEX w dawce 1 l/ha. Aminokwasy i mikroelementy zawarte w produkcie będą wspierać rozwój i przeciwdziałać efektom trudniejszych warunków polowych. Zabieg TERRA SORB COMPLEX możemy połączyć z typowym nawożeniem dolistnym mikroelementowym realizowanym przez produkty OSD MIKRO ZBOŻE lub ALFA MIKRO oraz makroelementowym nawozami OSD MINERAL lub ALFA MAKRO (według schematu poniżej).


Technologia jesiennego dokrzewiania zbóż


W momencie opóźniających się terminów siewu z przyczyn niezależnych lub po przedplonach takich jak kukurydza lub burak cukrowy istotnym kierunkiem powinno być dokrzewianie jesienne zbóż. Dotyczy to w zasadzie każdego gatunku zbóż ozimych.

Celem jest osiągnięcie początku krzewienia w terminie jesiennym, a dla jęczmienia i żyta osiągnięcie optymalnej liczby rozkrzewień. Sprawdzonym w tym kierunku rozwiązaniem jest zastosowanie zabiegu nalistnego preparatem MAXI GROW w dawce 0,33 – 0,5 l/ha. Preparat intensywnie wpływa na rozwój roślin poprzez aktywację hormonów takich ja auksyny, cytokininy i gebereliny. Dzięki temu roślina przyspiesza rozwój i tym samym krzewienie.

Uzupełnieniem technologii jest ALFA MAKRO w dawce 1 l/ha, który wprowadza podstawowe składniki pokarmowe.


Zaprawianie zbóż


Real® Plus - unikatowe połączenie trzech substancji czynnych

SKŁAD:

 • Xemium® (33,3 g/l) + tritikonazol (33,3 g/l)
 • fludioksonil (33,3 g/l)

DAWKA: 150 ml/100 kg ziarna (5+5+5 g s.a./100 kg ziarna)

CHRONIONE UPRAWY:

 • pszenica ozima,
 • jęczmień ozimy i jary,
 • żyto ozime i jare,
 • pszenżyto ozime,

ZWALCZANE CHOROBY:

 • pleśń śniegowa zbóż i traw,
 • fuzaryjna zgorzel siewek,
 • śnieć cuchnąca pszenicy,
 • głownia pyląca jęczmienia,
 • pasiastość liści jęczmienia,
 • głownia źdźbłowa żyta.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:

 • jeden produkt do najważniejszych upraw zbożowych,
 • większa witalność roślin, pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego,
 • szerokie spektrum działania,
 • doskonałe narzędzie w strategii zapobiegania wykształcaniu się odporności,
 • nowoczesna formulacja – niski stopień pylenia i dobry przepływ ziarna,
 • doskonałe wybarwienie,
 • możliwość mieszania z innymi zaprawami nasiennymi.

Unikatowe połączenie trzech substancji czynnych:

Zalety formulacji - lepsze wybarwienie ziarna:

SEED STAR – nawóz donasienny

SKŁAD:

Mn, Zn, Cn, Fe chelatowane biorozkładowalnym związkiem IDHA

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:

 • zaprawianie z nawożeniem donasiennym to pierwszy zabieg w agrotechnice zbóż,
 • to najtańszy sposób zabezpieczania plonu,
 • szerokie spektrum działania,
 • łącząc zaprawę z nawozami donasiennymi, chroni się plantację przed chorobami i zapewnia optymalne warunki do wzrostu kiełków i siewek,
 • dobre zaopatrzenie roślin w mikroskładniki gwarantuje lepsze przezimowanie roślin,
 • rośliny są lepiej ukorzenione, dzięki czemu lepiej korzystają z zasobów wody,
 • uzyskujemy wzrost plonu w latach o optymalnych przebiegu pogody i minimalizujemy straty w latach z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Seed Star stosować jak zaprawy do nasion. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody (pomniejszoną o objętość nawozu Seed Star, np. zalecana ilość wody na 100 kg nasion 600–250 ml = 350 ml wody), dodać odpowiednią ilość zaprawy i nawozu Seed Star. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.