Nawożenie plantacji truskawki po zbiorach

nawozenie plantacji truskawek po zbiorach
Odpowiednie nawożenie truskawki po zbiorach oraz optymalna stymulacja roślin są zabiegami niezbędnymi do prawidłowego uformowania pąków kwiatowych, a zatem decydują o potencjale przyszłorocznych zbiorów.
Dawki i rodzaj nawozów w nawożeniu po zbiorczym będą uzależnione od uprawianej odmiany, rodzaju gleby, intensywności dotychczasowego nawożenia oraz sposobu postępowania z roślinami.
Głównym kryterium decydującym o wielkości zastosowanego nawożenia po zbiorczego jest kwestia usuwania liści. Plantacje po skoszeniu liści wymagają intensywnego nawożenia (głownie azotem) w celu jak najszybszego odbudowania usuniętej masy nadziemnej.

Istotną kwestią decydującą o wielkości dawek azotu w pozbiorczym nawożeniu truskawki jest ilość ściółki ze słomy pozostającej na plantacji. Słoma jest materiałem o szerokim stosunku C:N (80-100) co oznacza, iż prawidłowy przebieg procesu rozkładu mikrobiologicznego tego materiału wymaga dostarczenia azotu. Aby mikroorganizmy rozkładające słomę nie konkurowały z roślinami o azot dawkę tego składnika należy zwiększyć.

W celu uzupełnienia składników pokarmowych w glebie po zbiorach należy zastosować jedno z zaproponowanych rozwiązań – najbardziej dopasowane do aktualnych warunków na plantacji:

  1. NA PLANTACJACH NIESKOSZONYCH PO ZBIORZE NALEŻY WYSIAĆ:
    • na glebach o niskiej zasobności, wymagających uzupełnienia wszystkich składników pokarmowych oraz przy dużej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 200-250 kg/ha
    • na glebach próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe oraz przy minimalnej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 150-200 kg/ha
  2. NA PLANTACJACH SKOSZONYCH PO ZBIORZE NALEŻY WYSIAĆ:
    • na glebach o niskiej zasobności, wymagających uzupełnienia wszystkich składników pokarmowych oraz przy dużej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 300-350 kg/ha
    • na glebach próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe oraz przy minimalnej ilości ściółki w międzyrzędziach: Yara Mila Complex w dawce 250-300 kg/ha

Po skoszeniu liści nawożenie należy tak prowadzić aby rośliny odbudowały masę nadziemną na okres formowania pąków kwiatowych (sierpień-wrzesień).


DODATKOWE UZUPEŁNAINIE POTASU I MAGENZU

Gleby ciężkie i gliniaste, charakteryzujące się silną sorpcją potasu i magnezu, wymagają po zbiorach szczególnej uwagi w nawożeniu potasem i magnezem.

Jeżeli na plantacji istnieje ryzyko niskiej zawartości któregoś ze składników przed okresem inicjacji pąków kwiatowych (sierpień/wrzesień) warto jest zastosować dodatkowe nawożenie:

siarczan potasu KaliSop (50% K2O) w dawce 100-150 kg/ha + ESTA Kiserit (25% MgO) w dawce 100 kg/ha

lub

Patentkali (30% K2O, 10% MgO) w dawce 150-250 kg/ha

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest wysiew nawozu Patentkali, będącego naturalną mieszaniną siarczanów potasu i magnezu o korzystnej proporcji K:Mg. Rozwiązania te są szczególnie polecane na glebach ubogich w magnez lub o niekorzystnych proporcjach potasu do magnezu.


DOKARMIANIE POZAKORZENIOWE I BIOSTYMULACJA PO ZBIORACH

Po zbiorach nie można zaniechać zabiegów dokarmiania pozakorzeniowego i biostymulacji, które są istotnymi czynnikami decydującym o procesie inicjacji pąków kwiatowych na przyszły rok jak i o prawidłowym przezimowaniu roślin. Bardzo ważna jest odpowiednia stymulacja, zwłaszcza po skoszeniu liści gdyż niweluje stres związany z utratą masy nadziemnej oraz pomaga roślinie powrócić do prawidłowego funkcjonowania i szybkiej odbudowy ulistnienia.


Na plantacjach nieskoszonych:

2-3 krotny zabieg nawozem AminoQuelant Mg w dawce 2-3 litr/ha.

Cel: regeneracja struktur chlorofilowych i pobudzenia fotosyntezy.

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni, począwszy od momentu pojawienia się nowego ulistnienia.


Na plantacjach skoszonych:

2-3 krotny zabieg nawozem TerraSorb Complex w dawce 1,0 – 1,5 litra/ha

Cel: stymulacja roślin oraz minimalizacja stresu związanego z usunięciem liści.

Odstęp między zabiegami: 10-14 dni, począwszy od momentu pojawienia się nowego ulistnienia.


Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem www.doradcajagodowy.pl

Serwis www.doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na www.doradcajagodowy.plPolecamy również

Odpowiednie nawożenie plantacji truskawki po zbiorach oraz optymalna stymulacja roślin są zabiegami niezbędnymi do prawidłowego uformowania pąków kwiatowych. A zatem decydują o potencjale przyszłorocznych zbiorów.