Poprawa skuteczności to oszczędność

poprawa skuteczności to oszczędność

poprawa skuteczności to oszczędność

Coraz częściej profesjonalne gospodarstwa decydują się na wykorzystanie adiuwantów w ochronie roślin. Dodatkowy koszt to w wielu przypadkach pewnego rodzaju polisa na niepełną skuteczność środków i oszczędność wynikające z braku zabiegów poprawkowych.

Coraz częstsze staje się sprzedawanie pakietów zawierających środek ochrony roślin wraz z adiuwantem (np. Titus 25 WG + Trend 90 EC). Jest to powszechna praktyka, której zadaniem jest podniesienie skuteczności herbicydów stosowanych w dawce całkowitej. Działania tego typu dobrze sprawdzają się w korzystnych warunkach, takich jak brak suszy, chwasty w fazie siewki, wysoka jakość środków ochrony roślin (substancja czynna i formulacja), odpowiedni moment wykonywania zabiegów (dla fungicydów krótko przed infekcją lub w pierwszych godzinach po niej). Spełnienie tych parametrów nie jest możliwe i przekłada się na spadek efektywności preparatów oraz powstawanie odporności, a w efekcie na niższą i zmienną w czasie ich skuteczność.

Rozwiązaniem jest wykorzystanie wielofunkcyjnych adiuwantów, jak np. AS 500 SL, który wielokrotnie udowodnił, że w zabiegach z glifosatem znacząco podnosi skuteczność. Jego zakres działania jest znacznie szerszy niż coraz rzadziej stosowanego siarczanu amonu, co prawda dobrze zmiękczającego wodę, lecz powodującego silne poparzenia na powierzchni liści, ograniczające wnikanie glifosatu do roślin. Dodatkowo zawiera dużo zanieczyszczeń widocznych dopiero po rozpuszczeniu, które zapychają rozpylacze i ograniczają wydajność opryskiwacza. Podobne oparzenia na roślinach wywołuje kwas octowy.

Dobry adiuwant – lepsze skrócenie rzepaku

Podczas ostatnich dwóch jesieni obserwowaliśmy nietypowy przebieg pogody – wysokie temperatury we wrześniu i ciepłe październik oraz listopad sprawiły, że wegetacja rzepaku trwała dłużej niż zwykle, co miało znaczący wpływ na efektywność jego regulacji. Niekiedy konieczne było nawet trzykrotne wykonanie zabiegów fungicydowych, które miały ograniczyć wyniesienie stożka wzrostu. Na efektywność regulacji roślin mają wpływ dobór substancji czynnej, formulacji preparatu i jakość mieszaniny zbiornikowej, ponieważ ostatecznie oddziałuje to na ilość fungicydu, która wniknie do rośliny. Zarówno markowe fungicydy, jak i mieszaniny złożone z kilku środków nie zawierają odpowiedniej ilości substancji wspomagających działanie, tak by nie było możliwości zwiększenia skuteczności poprzez dodanie zewnętrznego adiuwanta. Takim preparatem jest m.in. Lewar pH - Fungi Premium – wielofunkcyjny adiuwant dedykowany do fungicydów. W stosunku do poprzedniej wersji jego nowe wydanie ma wprowadzony komponent ograniczający znoszenie, który redukuje powstawanie najbardziej narażonych na to zjawisko kropli. Dzięki niemu proces ten zmniejsza się do 50%, a do miejsca działania dodatkowo dociera więcej substancji czynnej, co podnosi skuteczność zabiegu.

Tab. 1. Porównanie cech adiuwantów i nawozów stosowanych łącznie z glifosatem.

CechaAS 500 SLKwas octowyRSMSiarczan amonuNiejonowy surfakant
Zmiękczenie wodybardzo dobrebardzo słabebrakdobrebrak
Zwiększenie ilości zatrzymanej
cieczy roboczej na roślinach
bardzo dobrebrakbrakbrakniewielki wpływ
Ułatwienie wnikania glifosatu
do komórek roślinnych
bardzo dobrebrakdobredobrebrak
Zwilżenie roślinbardzo dobrenienieniezbyt silnie obniża napięcie
powierzchniowe
Ułatwienie wnikania glifosatu
do roślin poprzez spowolnienie
odparowywania cieczy roboczej z roślin
bardzo dobrebrakdobrebraknie – surfaktant przyspiesza
procesy parowania i krystalizacji
herbicydu na liściach

Tab. 2. Porównanie cech adiuwantów i fungicydów.

Rola adiuwantaSurfakant„Wielofunkcyjny” adiuwant 10 w 1Lewar pH- Fungi Premium
Dawka0,1%, najczęściej 200 ml/ha0,05%, najczęściej 100 ml/ha0,5%, najczęściej 1 l/ha
Obniżenie pH cieczy roboczejnietaktak
Wbudowany wskaźnik pHbrakjestbrak – załączone paski
do pomiaru pH cieczy roboczej
Wpływ na spowolnienie parowania cieczynegatywnybrakbardzo dobry
Wpływ na zatrzymywanie się kropel
cieczy na liściach
słabybrakbardzo dobry
Ograniczenie spływu cieczy z rosąbrak – surfaktant ułatwia
spływanie cieczy z rosą
brakbardzo dobre
Zwiększenie odporności na zmywanie
cieczy przez deszcz
brak (poprzez zwiększenie
pokrycia liścia zwiększa ryzyko zmywania)
brakbardzo dobre
Wpływ na wnikanie fungicydu do roślinyśrednibrakwysoki
Ograniczanie znoszeniabrakbrakbardzo dobre


Polecamy również