Polecane zaprawy

zaprawy

zaprawy

Zbliża się kolejny sezon przygotowania materiału siewnego pod zasiewy. Przed Państwem decyzja dotycząca wyboru zapraw, którymi chcecie chronić materiał siewny przed chorobami. Jest to pierwsza, podstawowa i tak naprawdę najtańsza w technologii ochrona zbóż przeciwko patogenom. Zdrowa roślina już od wschodów daje podstawy do budowania wysokiego i najwyższej jakości plonu, a dla gatunków ozimych jest również podstawą dobrego przezimowania. Aby dokonać trafnego wyboru przeglądacie Państwo szereg ofert i propozycji produktów różniących się składem, ceną i zakresami rejestracji. Dlatego chcielibyśmy Państwa zapoznać z ofertą dwóch wysokiej jakości zapraw produkowanych przez uznane światowe koncerny chemiczne, będących w sprzedaży w Osadkowski SA.

Celest Extra 050FS

Rejestracja w pszenicy, życie i owsie. Rejestracja w jęczmieniu, jednak ze względu na niedostateczną skuteczność na głownię pylącą nie zalecamy stosowania.
Skład: fludioksonil 25g, difenokonazol 25g
Dawka 2L/1 tonę ziarna

Zalety produktu:

 • skuteczność: połączenie siły Maxima 025FS i Divident 030FS.
 • przewaga w stosunku do Maxim 025FS: śnieć karłowa, głownia pyląca, septorioza plew.
 • najwyższy poziom skuteczności na choroby powodowane przez Fusarium spp: zgorzel siewek i pleśń śniegowa.
 • szerokie spektrum działania na inne choroby: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, śnieć karłowa, głownia źdźbłowa.
 • fludioksonil i difenokonazol substancje aktywne stosowane w zbożach wyłącznie jako zaprawa - przeciwdziałanie odporności.


Formuła M - równomierne pokrycie ziarna:

 • lepsze wybarwienie,
 • brak przylegania zaprawy do zaprawiarki,
 • możliwość szybszego zaprawiania nasion (do 15%),
 • doskonała skuteczność w zwalczaniu chorób,
 • minimalnie zwiększa objętość zaprawionego ziarna,
 • zminimalizowanie osypywania się zaprawy,
 • szybsze czyszczenie linii technologicznej.
Celest Extra 050 FS - szerokie spektrum zwalczanych fuzarioz - działanie fludioksonil i difenokonazol
Gatunki grzybów z rodzaju FusariumDziałanie substancji aktywnych
fludioksonildifenokonazol
F. avenaceumznakomitedobre
F. culmorumznakomitedobre
F. graminearumznakomiteznakomite
F. langsethiaeznakomitedobre
F. oxysporumznakomitedobre

Real Super 080FS

Rejestracja w: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto.
Skład: prochloraz kompleks z miedzią 60g; tritikonazol 20g
Dawka 2L/1 tonę ziarna

Zalety produktu:

 • jedna zaprawa dla wszystkich zbóż,
 • wysoka skuteczność przeciwko najważniejszym chorobom pszenicy i jęczmienia,
 • specjalista przeciwko pleśni śniegowej i fuzariozom,
 • wysoka jakość formulacji: dobre pokrycie, intensywne zabarwienie, minimalne pylenie zaprawionych nasion.


Selektywna zaprawa nie zakłóca kiełkowania i wschodów roślin z zaprawionych nasion wysianych bezpośrednio lub w krótkim terminie po zaprawieniu, przy siewach wykonanych w optymalnych terminach agrotechnicznych. Nawet opóźnione zasiewy nie niosą ze sobą ryzyka wschodów i obniżenia odporności na mróz. Selektywna zaprawa umożliwia również przechowanie zaprawionego materiału siewnego do następnego sezonu agrotechnicznego. Zaprawione ziarno wykazuje wówczas parametry wigoru podobne jak zdrowy materiał niezaprawiony. Rell Super jest zaprawą selektywną, czyli nie niesie za sobą ryzyka ani podczas wschodów po bezpośrednim zaprawieniu, ani po 1 roku przechowywania zaprawionych nasion.

Prochloraz (grupa imidazoli) jest substancją działającą wgłębnie, dezynfekuje ziarniak przeciwko chorobom lokującym się płytko w warstwie aleuronowej i okrywie owocowo-nasiennej. Bardzo dobrze zwalcza patogeny z rodzaju Fusarium i Microdochium nivale odpowiedzialne za zgorzele siewek i pleśń śniegową oraz Pyrenophora spp. – grzyba wywołującego między innymi pasiastość liści jęczmienia czy plamistość siatkową jęczmienia.

Tritikonazol (grupa triazoli) jest substancją systemiczną. Działa bardzo dobrze w małych dawkach przeciwko patogenom lokującym się na powierzchni i głębiej w ziarniaku, takim jak Tilletia carries i Foetida wywołujących śnieć cuchnącą i gładką, Ustilago spp. powodujące głownie, Fusarium spp. – sprawcę zgorzeli siewek, oraz Septoria nodorum odpowiedzialną za septoryjną zgorzel siewek.
Rys. 1 Działanie Prochlorazu

Więcej szczegółów i informacji znajdą Państwo u przedstawicieli Osadkowski S.A., zapraszamy do kontaktu!

W sezonie 2019 szczególnie polecamy zaprawy: Celest Extra 050FS i Real Super 080FS.

FreshMail.pl