KONKURS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W dniu 05.06.2017r. Sali Urzędu Miejskiego w Kluczborku odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XV Ogólnokrajowego Konkursu ,, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” z terenu działania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kluczborku.

W dniu 05.06.2017r. Sali Urzędu Miejskiego w Kluczborku odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XV Ogólnokrajowego Konkursu ,, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" oraz VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa" z terenu działania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kluczborku.

Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" tj. 5 właścicieli gospodarstw rolnych z powiatu kluczborskiego i namysłowskiego oraz 18 uczniów - laureatów konkursu plastycznego w kategoriach wiekowych klasy 0-III i IV-VI oraz uczniowie wyróżnieni, ze szkół podstawowych powiatu kluczborskiego i namysłowskiego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wicewojewoda Opolski - Violetta Porowska, Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła, Wicestarosta Kluczborski - Urszula Pękala-Duda, Radosław Jarosz - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Opolu, Jan Krzesiński - Z-ca Dyrektora OR KRUS w Opolu oraz burmistrzowie, wójtowie lub osoby delegowane z urzędów miejskich. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich - z Izby Rolniczej, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na podsumowanie przybyli również bardzo licznie dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele i rodzice. Firma Osadkowski SA była w tym roku sponsorem nagród obydwu konkursów.Polecamy również