Obecność chwastów na polach uprawnych jest niepożądana z wielu
powodów. Zachwaszczenie może m.in. utrudniać zbiór oraz prowadzić
do wzrostu zanieczyszczeń i wilgotności plonu, a nawet sprzyjać
rozprzestrzenianiu się szkodników oraz patogenów.