Komunikat owocowy: Po fali silnych przymrozków

Głębokie spadki temperatury, jakie odnotowano nocą z soboty na niedzielę (14/15 marca) okazały się największymi od jesieni. Z informacji nadesłanych od plantatorów wynika, iż w wielu rejonach kraju temperatura mierzona przy gruncie (na wysokości 15-20 cm) spadła poniżej – 10°C.

Podobne spadki temperatury wystąpiły w centralnej i północnej Polsce. W zagłębiu Polskiej Truskawki, czyli w rejonie Czerwińska nad Wisłą , temperatury powietrza mierzone przy gruncie oscylowały między -7 a -10,5⁰C. W zachodniej Polsce temperatura spadła przy gruncie do -5 -6 °C.

Tak duże spadki temperatury na pewno nie zostały bez wpływu na truskawki pozostające bez jakiejkolwiek okrywy. Przy tak dużych spadkach temperatury należy liczyć się z uszkodzeniami górnej części szyjki korzeniowej, czyli miejsca gdzie po pełnym ruszeniu wegetacji będą formować się pąki kwiatostanowe. Oczywiście stopień ewentualnych uszkodzeń zależy od prawidłowej agrotechniki (nawożenie, ochrona, osłabienie roślin przez herbicydy) jak również jest cechą odmianową

Na roślinach okrytych włókniną lub folią perforowaną na dzień dzisiejszy nie obserwuje się żadnych wizualnych zmian mogących wskazywać na jakiekolwiek uszkodzenia mrozowe (fot. 3).

Jak postępować z roślinami po tak silnych przymrozkach? Czy już trzeba zacząć zabiegi biostymulujące? A jeżeli tak to z użyciem jakich nawozów lub preparatów o właściwościach stymulujących? Na te pytania odpowiemy już wkrótce w specjalnym materiale video.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem www.doradcajagodowy.pl. To pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.Polecamy również

Głębokie spadki temperatury, jakie odnotowano nocą z soboty na niedzielę (14/15 marca) okazały się największymi od jesieni. Z informacji nadesłanych od plantatorów wynika, iż w wielu rejonach kraju temperatura mierzona przy gruncie (na wysokości 15-20 cm) spadła poniżej – 10°C.

Podobne spadki temperatury wystąpiły w centralnej i północnej Polsce. W zagłębiu Polskiej Truskawki, czyli w rejonie Czerwińska nad Wisłą , temperatury powietrza mierzone przy gruncie oscylowały między -7 a -10,5⁰C. W zachodniej Polsce temperatura spadła przy gruncie do -5 -6 °C.

Tak duże spadki temperatury na pewno nie zostały bez wpływu na truskawki pozostające bez jakiejkolwiek okrywy. Przy tak dużych spadkach temperatury należy liczyć się z uszkodzeniami górnej części szyjki korzeniowej, czyli miejsca gdzie po pełnym ruszeniu wegetacji będą formować się pąki kwiatostanowe. Oczywiście stopień ewentualnych uszkodzeń zależy od prawidłowej agrotechniki (nawożenie, ochrona, osłabienie roślin przez herbicydy) jak również jest cechą odmianową

Na roślinach okrytych włókniną lub folią perforowaną na dzień dzisiejszy nie obserwuje się żadnych wizualnych zmian mogących wskazywać na jakiekolwiek uszkodzenia mrozowe (fot. 3).

Jak postępować z roślinami po tak silnych przymrozkach? Czy już trzeba zacząć zabiegi biostymulujące? A jeżeli tak to z użyciem jakich nawozów lub preparatów o właściwościach stymulujących? Na te pytania odpowiemy już wkrótce w specjalnym materiale video.