Kolejna fala groźnych przymrozków

Prognozy meteorologiczne na nadchodzące weekendowe noce wskazują na możliwość wystąpienia na terenie całej Polski bardzo silnych przymrozków dochodzących lokalnie przy gruncie nawet do - 10°C.

Tak silne spadki temperatury będą bardzo niebezpieczne dla gatunków jagodowych (truskawka, malina, borówka wysoka), których wegetacja zdecydowanie przyspieszyła po ostatnich cieplejszych dniach.

Aby chronić uprawy, polecamy następujące zabiegi przygotowujące rośliny na ewentualne przymrozki:

  1. Jak najszybciej wykonać oprysk wzmacniający Maxi Grow dawce 0,5 l na ha, zużywając 500-600 l wody na ha.
  2. Na kilkanaście godzin przed wystąpieniem największego spadku temperatury wykonać oprysk roślin nawozem krzemowym Barrier Si-Ca w dawce 2,0-3,0 litr w 600 wody.

Zabieg niwelujący stres wywołany gwałtownymi skokami temperatury

Zabieg niwelujący stres należy wykonać, gdy tylko temperatura roślin powróci powyżej tzw. zera fizjologicznego, czyli osiągnie 6-7°C. Jest to wymóg umożliwiający efektywną absorpcję przez części nadziemne roślin naniesionych preparatów niwelujących stres i ich skuteczne włączenie do metabolizmu.

Ponadto należy pamiętać o kilku stałych zasadach ochrony przeciwprzymrozkowej:

  • przed nadejściem przymrozku glebę należy obficie podlać – wilgotna gleba kumuluje i oddaje ciepło zdecydowanie lepiej niż gleba sucha,
  • osłony z włókniny lub folii perforowanej należy rozkładać z odpowiednim wyprzedzeniem spadków temperatury, tak aby gleba pod nimi zdołała się jak najbardziej ogrzać,
  • osłony z włókniny polipropylenowej są zdecydowanie bardziej efektywne w ochronie przeciwprzymrozkowej roślin od folii – im większa gęstość materiału tym ochrona jest skuteczniejsza,
  • w przypadku ryzyka spadku temperatury przy gruncie poniżej -8°C wzmocnienia antyprzymrozkowego wymagają nawet późne odmiany truskawki, będące obecnie jeszcze w początkowej fazie wegetacji.

Prognozy meteorologiczne na nadchodzące weekendowe noce wskazują na możliwość wystąpienia na terenie całej Polski bardzo silnych przymrozków dochodzących lokalnie przy gruncie nawet do – 10°C.

Tak silne spadki temperatury będą bardzo niebezpieczne dla gatunków jagodowych (truskawka, malina, borówka wysoka) których wegetacja zdecydowanie przyspieszyła po ostatnim cieplejszych dniach.

Zabiegi przygotowujące rośliny na ewentualne przymrozki.

Jak najszybciej wykonać oprysk wzmacniający Maxi Grow dawce 0,5 l na ha, zużywając 500-600 l wody na ha.

Na kilkanaście godzin przed wystąpieniem największego spadku temperatury wykonać oprysk roślin nawozem krzemowym Barrier Ca-Si w dawce 2,0-3,0 litr w 600 wody.