Innowacyjny Stop DropTM

stop drop fruit

stop drop fruit

Kwitnienie oraz okres zbiorów to dwa newralgiczne momenty podczas rocznego cyklu wegetacji roślin sadowniczych. W tym czasie często dochodzi do osypywania się kwiatów oraz zawiązków owoców spowodowanego wieloma czynnikami takimi jak:niedobór składników odżywczych, susza, zbyt niskie temperatury, wiatr lub długotrwałe opady. Tego typu warunki utrudniają zapylanie kwiatów, gdyż nie sprzyjają rozprzestrzenianiu się pyłku i oblotowi pszczół i innych owadów zapylających. Aby zapobiegać dużym stratom związanym z obfitym opadem kwiatów i zawiązków powstał innowacyjny i specjalistyczny nawóz STOP DROPTM FLOWER. Preparat ten zapewnia obfite i wydłużone kwitnienie oraz uruchamia w roślinie produkcję substancji bioaktywnych takich jak: cukry, auksyny, cytokiny czy gibereliny. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii QM6TM nawóz przygotowuje roślinę i wyposaża w odpowiednie substancje i mechanizmy do obrony przed stresami. Aby zapewnić najlepszą skuteczność oprysk drzew preparatem STOP DROPTM FLOWER przeprowadza się wiosną w fazie pękania pąków.

Do dużych strat sadowników dochodzi również w związku z wystąpieniem przedzbiorczego opadu owoców. Spośród wielu czynników powodujących to zjawisko najczęściej wymienia się suszę, istotne zmiany w zaopatrzeniu w wodę, przymrozki, duże wahania temperatur, szybki przyrost masy owoców powodujący konkurencję o asymilaty, zbyt wysoki plon w stosunku do ulistnienia czy silne wiatry. Generalnie, przedwczesny opad związany jest z pogorszeniem się wigoru i żywotności owoców. Świetnym sposobem na istotne ograniczenie tego zjawiska jest zastosowanie na 3-4 tygodnie przed zbiorem preparatu STOP DROPTM FRUIT. Nawóz ten chroni owoce przed opadem przedzbiorczym i korzystnie wpływa na równomierny przyrost masy owocu. Ponadto, STOP DROPTM FRUIT poprawia walory smakowe, wartości odżywcze i wybarwienie owoców, nie przyśpieszając ichdojrzewania. Dodatkowo poprawie ulega kondycja owoców pod kątem przechowalniczym. Poniżej w tabeli przedstawiono skład mikroelementowy nawozów STOP DROPTMFLOWER i STOP DROPTM FRUIT.

SkładnikSymbolZawartość % w/w
KobaltCo0,02
MolibdenMo0,02
CynkZn2,00
Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Kobalt (Co) oraz cynk (Zn) skompleksowane w LS

W preparatach zastosowano innowacyjną technologię QM6TM polegającą na oddziaływaniu jonów wybranych metali w specjalnej formacji i ilościach,skłaniających rośliny do zwiększonego pobierania składników nawozowych, szybszego wzrostu, wydłużenia wegetacji i lepszego plonowania. Pionierska konfiguracja pierwiastków śladowych wpływa na żywotność, wigor, siły witalne i zasobność rośliny. Niezwykle istotny jest fakt, że preparat STOP DROPTM działa bez dostarczania roślinie jakichkolwiek hormonów, czynników toksycznych, oraz bez wpływu na genetykę rośliny a jedynie zwiększając jej wewnętrzny, naturalny potencjał obronny. Dzięki unikatowemu składowi STOP DROPTM jest bezpieczny w stosowaniu oraz nie posiada okresy karencji.

Nawozy STOP DROPTM FLOWER i STOP DROPTM FRUIT zawierają w swoim składzie kobalt, który jest niezbędnym mikroelementem dla prawidłowego wzrostu i plonowania roślin. Pierwiastek ten odgrywa kluczową rolę w ogólnym procesie wzrostu roślin.Korzystne działanie kobaltu polega przede wszystkim na opóźnieniu starzenia się liści, zwiększeniu odporności na suszę oraz hamowaniu biosyntezy etylenu, który powoduje starzenie się komórek. Uczestniczy on także w przenoszeniu elektronów w procesach metabolicznych (wytwarzaniu energii), zwiększaniu ilości chlorofilu w liściach, w przemianach związków azotowych w roślinie oraz wpływa na zwiększanie plonowania.

Molibden podobnie jak kobalt uważany jest za nieorganiczny stymulator wzrostu roślin. Pierwiastek ten współdziała w produkcji pyłku i odpowiada za jego żywotność. Reguluje również gospodarkę azotową (niedobory mogą spowodować obniżone przyswajania azotu u roślin, pomimo prawidłowego poziomu nawożenia) oraz uczestniczy w wielu procesach biochemicznych w roślinach. W przypadku niedoborów molibdenu następuje zahamowania rozwoju blaszek liściowych i wzrostu roślin, chloroza młodych liści, występowanie jasnozielonego zabarwienia na starszych liściach oraz deformacje pędu. Molibden bierze również udział w przemianach fosforu. Jego niedobór powoduje nagromadzenie się w roślinie fosforu nieorganicznego, który w normalnych warunkach powinien zostać wbudowany w struktury organiczne. Molibden korzystnie wpływa na tworzenie się chlorofilu. Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym suszę oraz na choroby.

Cynk jest niezbędnym pierwiastkiem potrzebnym roślinom sadowniczym do prawidłowego rozwoju. Jest on bezpośrednio związany z przyswajaniem oraz metabolizmem azotu. Uczestniczy również w metabolizmie fosforu. Wpływa na odporność roślin na susze i choroby, poprawia mrozoodporność. Bierze udział w reakcjach enzymatycznych oraz przyspiesza w roślinach przemianę materii. Wpływa na powstawanie białek. Jego niedobór powoduje zahamowanie wzrostu oraz rozwoju roślin, ponieważ jest biokatalizatorem pośrednio wpływa on na poziom auksyny - hormonu wzrostu w roślinach. W skutek deficytu tego mikroskładnika występuje żółte lub białe zabarwienie całej powierzchni najmłodszych liści, przez co zmniejszeniu ulega ich powierzchnia asymilacyjna.

Unikatowa kombinacja składników oraz zastosowanie innowacyjnej technologii QM6TM skutkują wysoką skutecznością celowaną nawozów STOP DROPTM FRUIT i STOP DROPTM FLOWER.

Preparat STOP DROPTM FLOWER należy stosować wiosną bezpośrednio przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia oraz (1-2 dni) przed zapowiadanymi przymrozkami. Zabieg nawożenia preparatem STOP DROPTM FRUIT należy natomiast wykonać 3-4 tygodnie przed planowanym zbiorem owoców.

Stop DropTM- innowacyjny, bezpieczny produkt dla sadowników na przedłużenie kwitnienia oraz przedzbiorcze opadanie owoców

Dr inż. Daniel Mikła Global Agro Innovation Sp. z o.o.

Stop DropTM – innowacyjny, bezpieczny produkt dla sadowników na przedłużenie kwitnienia a także przedzbiórcze opadanie owoców.