Rola azotu w uprawach jest niebagatelna. Naszym zadaniem
jest więc zapewnienie roślinie jego odpowiednich
ilości w każdej fazie rozwojowej. Celem stosowania
drugiej dawki azotu w zbożach ozimych jest zapobieganie
nadmiernej redukcji źdźbeł bocznych i liczby ziarniaków
w kłosie.