fbpx

Przywracanie normalnego stanu gleby | wszystko o wapnowaniu |

wapniowanie

wapniowanie

Na plon ma wpływ wiele czynników. Wybieramy najlepsze odmiany roślin uprawnych na nasze stanowiska, stosujemy przemyślaną ochronę fungicydową , zbilansowane nawożenie mineralne, przy czym jedno jest pewne: bez odpowiedniego pH gleby wszystkie te działania tracą sens.

Wszystko to stwarza warunki, które wpływają na uaktywnienie się toksycznego glinu oraz nadmierne akumulowanie się manganu. Kwaśne kationy glinu (Al3+) i wodoru (H+) wypierają z kompleksu glebowego kationy potasu, wapnia i magnezu. Na takich stanowiskach problemem jest również uwsteczniający się fosfor i molibden. Odpowiednie pH przedstawia schemat. Można przyjąć, że najlepsza dostępność niemal wszystkich składników pokarmowych występuje na glebach o pH 6-7.

Coraz częściej mówi się o wapnowaniu ściernisk. Po przyoraniu słomy z wykorzystaniem wapna możemy liczyć na wiązanie wolnego azotu atmosferycznego przez bakterie diazotroficzne (występujące w glebie), co przekłada się na oszczędność azotu oraz wzrost próchnicy w glebie. W zależności od rodzaju wykorzystanego wapna proponowana jest dawka 500-1500 kg CaO/ha. Wapnowanie ściernisk ma też niebagatelne znaczenie dla warunków powietrzno-wodnych w glebie czy ilości produkowanych kwasów humusowych.

Wapnowanie na słomę najlepiej wykonać bezpośrednio po zbiorze rośliny, mieszając nawóz z warstwą gleby na głębokość 8-12 cm. Zabieg wapnowania zimą powinniśmy traktować jako interwencyjny, a dawka nie powinna przekraczać 1500 kg CaO/ha. Największym ograniczeniem jest w tym przypadku trudność wymieszania wapna w glebie, dlatego najlepiej planować prace przed spodziewaną odwilżą.

Potrzeby wapnowania ustala się na podstawie wartości odczynu gleby oraz jej kategorii agronomicznej. Nawozy wapniowe mogą pochodzić z produkcji podstawowej, czyli w wyniku przetworzenia skał wapiennych, lub z produkcji ubocznej. Wapno węglanowe, wolno działające, jest uniwersalne i możemy je wykorzystać na wszystkich rodzajach gleb. Wapno w postaci tlenkowej, czyli szybciej działające, to skały wapienne poddane procesowi prażenia. Tlenek wapnia wprowadzony do gleby wiąże wodę i przechodzi w formę Ca(OH)2, co w przypadku gleb średnich i ciężkich jest zjawiskiem korzystnym, natomiast na glebach lekkich powoduje przesuszenie.

Ocena potrzeb wapnowania

Kategoria agronomiczna gleb Optymalne pH pH KCI dla przedziału potrzeb wapniowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne
bardzo lekkie 5,1-5,3 do 4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6
lekkie 5,6-5,8 do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1
średnie 6,2-6,5 do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6
ciężkie 6,6-6,8 do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1
użytki zielone 5,5-5,8 do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 - -

Zalecane dawki nawozów wapniowych (w CaO, t/ha)

Kategoria agronomiczna gleb Przedział potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -
lekkie 3,5 2,5 1,5 -
średnie 4,5 3,0 1,7 1,0
ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

Przy wyborze wapna powinniśmy kierować się głównie parametrami, takimi jak: forma (tlenkowa czy węglanowa) oraz zawartość wapnia, wyrażana w CaO (jeśli producent podaje zawartość wapna w CaCO3 należy pomnożyć taką zawartość przez współczynnik 0,56). Należy zwracać również uwagę na stopień rozdrobnienia oraz wskaźnik reaktywności (od 30 do 100% - wyższa wartość wskaźnika wskazuje na szybsze działanie odkwaszające).

Rozsiewanie wapna nie powinno łączyć się z rozsiewaniem nawozów mineralnych zawierających azot w formie amonowej i fosfor

Coraz większym zainteresowaniem rolników cieszy się wapno granulowane, głównie ma to związek z łatwością wysiewu i ograniczonym pyleniem nawozu

Na stanowiskach ubogich w magnez warto zastosować nawozy wapniowo-magnezowe.

PRZYKŁADOWE TECHNOLOGIE WAPNOWANIA

GLEBY CIĘŻKIE

GLEBY LEKKIE I ŚREDNIE

GLEBY UBOGIE W MAGNEZPolecamy również

Na plon ma wpływ wiele czynników. Wybieramy najlepsze odmiany roślin uprawnych na nasze stanowiska, stosujemy przemyślaną ochronę fungicydową , zbilansowane nawożenie mineralne, przy czym jedno jest pewne: bez odpowiedniego pH gleby wszystkie te działania tracą sens.