Trzecia lustracja

3 lustracja Pawłowice

3 lustracja Pawłowice

Jakie kombinacje substancji fungicydów stosować, aby uzyskać możliwie najlepszy efekt ochrony? Szeroki wachlarz preparatów zwalczających choroby grzybowe wcale nie ułatwia decyzji.

Jakie kombinacje substancji fungicydów stosować, aby uzyskać możliwie najlepszy efekt ochrony? Szeroki wachlarz preparatów zwalczających choroby grzybowe wcale nie ułatwia decyzji.

Właściwy dobór preparatów stosowanych do walki z patogenami chorobotwórczymi wcale nie należy do najprostszych, zwłaszcza że na działanie substancji czynnych preparatów oprócz odmiany i stanu roślin wpływ mają także warunki pogodowe. Firma Osadkowski SA wspólnie z naukowcami Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu oraz Zakładem Doświadczalnym Pawłowice Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w woj. wielkopolskim podjęła projekt doświadczalny prowadzony na powierzchni 60 ha. Jego elementem jest porównanie różnych strategii ochrony fungicydowej oraz nawożenia nalistnego pszenicy ozimej. Doświadczenie zakłada 7 różnych kombinacji ochrony fungicydowej oraz 7 kombinacji łączących ochronę fungicydową z nawożeniem nalistnym pszenicy ozimej, odmiany Praktik, która uzyskała wpis do Krajowego Rejestru w 2012 r.

W celu oceny stanu upraw pola w Pawłowicach odwiedzane są cyklicznie. Pierwszy raz gościliśmy na plantacji 14 stycznia, następnie 9 marca oraz 7 i 29 kwietnia. Ostatnia wizyta miała miejsce 10 dni po przeprowadzonym zabiegu T1. Pobrano wówczas próby roślin do analizy laboratoryjnej. Aby zachować obiektywizm oceny w poszczególnych programach ochrony, zakodowano je i pracownicy IOR nie zostali poinformowani, które środki i w jakich dawkach zostały w tym terminie wykorzystane. Z kilkunastu punktów na polu wykopano po kilkadziesiąt roślin (45-50 szt.) w celu utworzenia reprezentatywnej próby składającej się z 500 roślin. Przy pomocy lupy o powiększeniu 5x przeprowadzono wstępną, polową ocenę roślin. Na części z nich widoczne były zmiany na korzeniach, pochwach liściowych i liściach. We wszystkich badanych próbach stwierdzono obecność chorób podstawy źdźbła.


Sytuacja na polu pszenicy

Łamliwość podstawy źdźbła występowała w większości prób w nasileniu do 5 proc. Porażenie fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła i korzeni wstępnie oceniono na 1 do 5 proc. W stosunku do skali porażenia przed wykonaniem oprysku w terminie T1 nie stwierdzono wzrostu liczby roślin porażonych przez sprawców fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni oraz łamliwości źdźbła. Tym samym rozwój infekcji został powstrzymany w podobnym stopniu, niezależnie od zastosowanej substancji czynnej.

Na liściach obserwowano objawy powodowane przez grzyby wywołujące mączniaka prawdziwego, septoriozę paskowaną oraz brunatną plamistość liści. Dominowały - septorioza paskowana liści, na jednym z poletek stwierdzono 15 proc. zainfekowanych liści i mączniaka prawdziwego, jednak w niewielkim nasileniu wynoszącym ok. 1 proc. liści.

Ocenę polową przeprowadzono w momencie, w którym użyte substancje czynne nie wykazały jeszcze ostatecznej skuteczności. Wpływ na działanie fungicydów, w skład których wchodziły substancje czynne z grupy triazoli, mogły mieć warunki pogodowe. Po zabiegu, w trakcie wegetacji panowały temperatury poniżej 10°C w ciągu dnia, a jednocześnie występowały nocne przymrozki. Po ok. dwóch tygodniach od oprysku zaobserwowano przejściowe żółknięcie liści, które mogło być wywołane stresem fizjologicznym spowodowanym aplikacją fungicydów i nawozów nalistnych w warunkach niskich temperatur otoczenia.

Brunatna plamistość liści, czyli DTR

Analiza laboratoryjna po lustracji przeprowadzonej 29 kwietnia wykazała obecność sprawcy brunatnej plamistości liści (Dreschlera tritici-repentis - DTR), co także wpłynęło na osłabienie kondycji roślin. Brunatna plamistość liści pojawia się głównie w okresie strzelania w źdźbło i wyrzucania liścia flagowego. Może ona obniżyć oczekiwany plon nasion nawet o 50 proc. Rozwojowi choroby sprzyjają opady w okresie wegetacji, wysoka wilgotność powietrza i temperatura od 10 do 18°C (w Pawłowicach od początku roku do połowy maja spadły 172 mm deszczu).

Objawami porażenia są czarne plamki na liściach roślin, które w miarę postępowania infekcji pojawiają się również na pozostałych organach. Charakterystycznym objawem są nekrotyczne plamy z ciemnym punktem, otoczone chlorotyczną, rozmytą obwódką. Plamy mogą mieć średnicę kilku milimetrów. Z czasem zlewają się ze sobą, co prowadzi do przedwczesnego zamierania liści. Na porażonych źdźbłach występują brunatne kreski, a objawy porażenia kłosów obserwowane są w fazie dojrzałości mlecznej. Takie kłosy wcześniej bieleją i zamierają, natomiast ziarniaki mają kolor różowy lub brązowy.

W celu podjęcia właściwej decyzji o konieczności wykonania zabiegu w terminie T2 kolejną ocenę przeprowadzono 19 maja br. Miała ona za zadanie dokładniej zobrazować stan roślin, po wykonaniu 7 różnych wariantów ochronnych w terminie T1. Na podstawie wyniku lustracji przedsiębiorstwa mogły przystąpić do opracowania dalszej propozycji ochrony pszenicy Praktik. Efekty stosowanej ochrony fungicydowej i zabiegów dokarmiania przyjdzie nam oceniać 2 czerwca br. na organizowanym przez firmę Osadkowski SA spotkaniu polowym ,,Zielone pola - Pawłowice 2016". Będzie to znakomita okazja do porównania skuteczności analizowanych strategii ochrony pszenicy ozimej. W chwili oddawania tego numeru do druku były one bardzo zbliżone. Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie. My też tam będziemy.

Źródło zdjęć i artykułu: Farmer.plPolecamy również