Strobe 250 SC (substancja czynna azoksystrobina)

Azoksystrobina

Azoksystrobina co to za substancja czynna?

Azoksystrobina jest substancją czynną z grupy strobiluryn o działaniu grzybobójczym, wykazującym działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Najprościej rzecz ujmując, możemy określić, że azoksystrobina na poziomie komórkowym ogranicza produkcję energii, bezpośrednio przyczyniając się do zahamowani wzrostu i zamierania grzybów. Ochrona fungicydowa wielu upraw (rzepaku ozimym, zbożach w tym pszenicy, jęczmieniu, życie czy pszenżycie, jak również warzywach) oparta jest o produkty zawierające azoksystrobinę, będącą solidnym fundamentem tych rozwiązań.

Choroby grzybowe zwalczane przez fungicydy zawierające azoksystrobinę

Pierwsze produkty zawierające azoksystrobinę zostały wprowadzone do sprzedaży w latach 90-tych, a ich znaczenie w ochronie roślin przed chorobami sukcesywnie rosło. Fungicydy oparte na tej substancji stosowane są do zwalczania chorób grzybowych między innymi mączniaka prawdziwego, szarej pleśni, zgnilizy twardzikowej, brunatnej plamistości liści czy alternariozy.

uprawa Rzepaku zdrowy lan O

Strobe 250 SC w jakich uprawach stosować?

Azoksystrobina zawarta w fungicydzie Strobe 250 SC to ceniona i znana substancja czynna z uwagi na działanie zapobiegawcze, stanowi podstawę technologii fungicydowych zbóż, rzepaku oraz warzyw.

Strobe 250 SC w uprawach zbożowych

pszenicy ozimej
pszenicy jarej
jęczmieniu jarym
pszenżycie ozimym
pszenżycie jarym
życie

Produkt posiada również rejestrację w uprawie rzepaku ozimego, a także w ponad 60 zastosowaniach małoobszarowych. Azoksystrobina z ProAgri dzięki tak szerokiemu zastosowaniu w roślinach uprawnych będzie przydatna w każdym gospodarstwie.

Kiedy stosować fungicyd Strobe 250 SC?

Jako solidny fundament fungicyd Strobe 250 SC jest stosowany w uprawie rzepaku i zbóż. W przypadku ochrony fungicydowej zbóż, głównie rekomendowany jest do stosowania w zabiegu T2. Jeżeli chodzi o uprawę rzepaku to zaleca się aplikację w tzw. fazie opadania płatka (ostatni zabieg fungicydowy w rzepaku).

Fungicyd Strobe 250 SC jakie choroby zwalcza?

Azoksystrobina jako substancja czynna wykazuje wysoką skuteczność w odniesieniu do szerokiego spektrum chorób w uprawie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i innych zbóż oraz warzyw. Wśród najważniejszych chorób skutecznie zwalczanych przez Strobe 250 SC, możemy wymienić mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści pszenicy, brunatną plamistość liści. W przypadku rzepaku przede wszystkim choroby okresu przed zbiorczego w tym zgniliznę twardzikową, szarą pleśń i czerń krzyżowych.

Fungicyd Strobe 250 SC posiada bardzo wysoką jakość użytkową, która daje skuteczność działania po wykonanym zabiegu.

ProAgri uprawy pod skuteczną uprawą

Oferta produktowa ProAgri jest sukcesywnie rozwijana. W bieżącym roku na rynek wprowadzono już herbicyd selektywny (zawierający substancję czynną nikosulfuron) do stosowania w kukurydzy – Nevada 40 OD. Kolejnym produktem jest fungicyd Strobe 250 SC przeznaczony do stosowania w zbożach ozimych i jarych oraz rzepaku ozimym.

Pozostałe produkty od ProAgri:

TopGun 050 SC
SunLight 50 SC
BluSky 500 WG

PROAgri
 

Bartosz Waniorek
ProAgri