Ogłodzenia na pędach maliny letniej

W bieżącej fazie rozwojowej, przy intensywnym wzroście pędów kwiatostanowych, na malinie letniej masowo zaczęły pojawiać się ogłodzenia z makroskładników.

Ich objawem są żółknące najstarsze liście. Ogłodzenia te są najczęściej efektem uszkodzeń mrozowych wiązek przewodzących w pędach głównych lub infekcji grzybowej podstawy pędu (w przypadku infekcji grzybowej powierzchnia aktywnych wiązek przewodzących jest za mała do efektywnego odżywienia pędu). Bardzo rzadko ogłodzenia są wynikiem niedoboru składników pokarmowych w ryzosferze roślin, a zatem intensywne nawożenia doglebowe w tej fazie rozwojowej jest niewskazane. Doraźnym rozwiązaniem spowalniającym zjawisko postępujących ogłodzeń może być intensywne dokarmianie pozakorzeniowe według jednego z poniższych wariantów, wybranych zgodnie z bieżącym stanem plantacji oraz spodziewaną zasobnością gleby:

Wariant I

w przypadku konieczności jednoczesnego uzupełnienia mikroskładników pokarmowych w roślinach TerraSorb Complex 1,0 l/ha + mocznik 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody/ha

Wariant II

w przypadku ryzyka niskiej zawartości wapnia w glebie i konieczności uzupełnienia tego pierwiastka w roślinach AminoQuelant Ca w dawce 2,0 l/ha + mocznik 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody na ha

Wariant III

w przypadku konieczności jednoczesnego dostarczenia magnezu w celu pobudzenia biosyntezy chlorofilu AminoQuelant Mg w dawce 2,0 l/ha+ mocznik 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody na ha

Wariant IV

w przypadku spowolnienia procesu postępujących ogłodzeń powodowanych przez niedobór azotu i potasu Aminoplant w dawce 2,0-3,0 l/ha+ saletra potasowa (Krista K) 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody na ha

Powyższe nawozy i koncentraty aminokwasowe można łączyć z zabiegami ochrony przestrzegając ogólnych zasad łącznego stosowania agrochemikaliów oraz granicznych stężeń cieczy użytkowej, bezpiecznych dla roślin. W przeciwnym wypadku może dojść do fitotoksycznego uszkodzenia blaszki liściowej lub kwiatów.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem www.doradcajagodowy.pl

Serwis www.doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na www.doradcajagodowy.plPolecamy również

W bieżącej fazie rozwojowej, przy intensywnym wzroście pędów kwiatostanowych, na malinie letniej masowo zaczęły pojawiać się ogłodzenia z makroskładników.

FreshMail.pl