Nawożenie rzepaku ozimego – co radzimy?

pole rzepaku

pole rzepaku

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu rzepaku ozimego (dawki dla plonu ok. 3,5 t nasion z 1 ha i średnich potrzeb nawożenia N, P i K).

W przypadku zastosowania po zbiorze przedplonu dodatkowej dawki azotu na przyoraną słomę (rzepak po zbożu) w ilości 30-40 kg N/ha, np. w formie mocznika lub siarczanu amonu, wiosną należy dawkę nawożenia zmniejszyć o tę ilość azotu.
* W warunkach wskazujących wyraźnie na konieczność dostarczenia azotu jeszcze jesienią (IX-X).
** Dawka produktu N-Lock 2,5 l/ha.

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK i N w nawożeniu rzepaku ozimego w sytuacji rezygnacji z przedsiewnego nawożenia P i K.

W przypadku zastosowania po zbiorze przedplonu dodatkowej dawki azotu na przyoraną słomę (rzepak po zbożu) w ilości 30-40 kg N/ha, np. w formie mocznika lub saletrosanu, wiosną należy dawkę nawożenia zmniejszyć o tę ilość azotu.
* W warunkach wskazujących wyraźnie na konieczność dostarczenia azotu jeszcze jesienią (IX-X).
Niedobory siarki można uzupełnić nawozami wapniowo-siarkowymi.Polecamy również

Możliwości wykorzystania polecanych nawozów NPK, K i N w nawożeniu rzepaku ozimego (dawki dla plonu ok. 3,5 t nasion z 1 ha i średnich potrzeb nawożenia N, P i K ).