Co potrzebuje burak czyli nawożenie buraka cukrowego

buraki cukrowe

buraki cukrowe

O wysoki plon buraka cukrowego należy troszczyć się już jesienią. To najlepszy czas dla nawożenia fosforem i potasem tuż przed wykonaniem orki zimowej. Zabieg ten pozwala nam na równomierne wymieszanie nawozów z glebą oraz do wiosny w znacznym stopniu zmniejsza zasolenie gleby, na co burak jest szczególnie wrażliwy. Nie ma obaw o utratę składników pokarmowych podczas zimy, ponieważ w większości przypadków gleby, na których uprawia się buraki, są glebami dobrymi.

Wiosną, na około 14 dni przed siewem, powinno się wprowadzić niewielką ilość nawozu azotowego i płytko wymieszać go z glebą za pomocą agregatu lub brony. Dzięki temu uzyskuje się równomierne wschody oraz prawidłową obsadę. Wprowadzanie zbyt dużych dawek nawozów wiosną mocno zasala glebę, a konieczność wymieszania ich z głębszą warstwą wody powoduje zbyt duże jej straty i uniemożliwia wczesny siew na równą głębokość.


Potas

Jest najważniejszym składnikiem dla buraka cukrowego, który wśród wszystkich roślin uprawnych pobiera największe jego ilości. Potas to przede wszystkim regulacja gospodarką wodną i azotem, dzięki czemu wpływa na poziom cukru w korzeniach. W latach suchych stymuluje odporność na stres związany z brakiem wody, co można zaobserwować szczególnie na plantacjach mniej odżywionych w ten składnik. Niedobór K opóźnia i przesuwa w czasie transport azotanów, powodując przedłużenie fazy wzrostu liści i istotny spadek jakości korzenia.


Fosfor

Okres krytyczny zapotrzebowania na fosfor przypada na fazę wschodów, dlatego jesienne nawożenie odpowiednio zaspokoi te niedobory. Pierwiastek ten wpływa na szybki wzrost systemu korzeniowego, a także zwiększa odporność siewek na stresy. Warunkiem przyswajalności P przez buraka jest optymalny odczyn (pH 6,0-7,0).

Azot

Pierwiastek ten jest głównie odpowiedzialny za wytworzenie zielonej masy dużej powierzchni liściowej, której zadaniem jest fotosynteza i produkcja węglowodanów gromadzonych później w korzeniach. Nawożenie azotem powinno być przeprowadzone wiosną w dwóch równych dawkach. Pierwszą stosujemy przedsiewnie - saletra, Saletrosan, RSM lub mocznik w granicach 50-70 kg N/ha.

N (kg)P2O5 (kg)K2O (kg)Ca (kg)Mg (kg)Na (kg)S (kg)B (g)Cu (g)Mn (g)Zn (g)
2009032550457040400<1201400700

Druga dawka to faza 4.-5. liścia do zakrycia międzyrzędzi. To krytyczny moment pobierania azotu przez buraki. Niedostatek N w tej fazie ogranicza i opóźnia wzrost roślin, natomiast jego nadmiar zmniejsza zawartość cukru w korzeniach, a zwiększa zawartość związków melasotwórczych.

Dokładne ustalenie dawek nawozów powinno uwzględniać zapotrzebowanie buraka cukrowego oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe. Podane dawki nawożenia należy traktować jako orientacyjne. Ścisłe określenie wielkości dawek poszczególnych składników możliwe jest jedynie po wykonaniu analiz chemicznych gleby.


Mikroelementy... też ważne

Niedobór mikroskładników to głównie nieuregulowane pH, niska zasobność gleby, przewapnowanie, brak obornika, a także zły płodozmian. Stąd optymalne stosowanie nawozów zawierających odpowiednie i uzasadnione wartości odżywcze dla danej grupy roślin są warunkiem obfitych plonów oraz ich dobrej jakości.

 


Polecamy również

O wysoki plon buraka cukrowego należy troszczyć się już jesienią. To najlepszy czas dla nawożenia fosforem i potasem tuż przed wykonaniem orki zimowej. Zabieg ten pozwala nam na równomierne wymieszanie nawozów z glebą oraz do wiosny w znacznym stopniu zmniejsza zasolenie gleby, na co burak jest szczególnie wrażliwy. Nie ma obaw o utratę składników pokarmowych podczas zimy, ponieważ w większości przypadków gleby, na których uprawia się buraki, są glebami dobrymi.