fbpx

LUSTRACJA na polach Osadkowski SA

lustracja fot  k  szulc 4961

lustracja fot k szulc 4961

Towarzyszyliśmy naukowcom z Instytutu Ochrony Roślin, którzy przeprowadzali ocenę stanu upraw pszenicy ozimej na polu doświadczalnym firmy Osadkowski. Jej wyniki są krzepiące.

Przywiązywanie wagi do dbałości o wysoką kulturę rolną upraw i ciągły rozwój w kierunku pogłębiania wiedzy agrotechnicznej jest koniecznością przy prowadzeniu upraw, szczególnie w nie najlepszych warunkach glebowych. Ta sztuka nie wszystkim się udaje, o czym świadczą popełniane błędy w roku zasiewu, które później są już nie do nadrobienia. Dlatego aby uchronić przed nimi rolników i aby mogli oni w jak najszerszym stopniu korzystać z wiedzy i doświadczenia innych, powstał nowy projekt doświadczalny. Swoje siły połączyli Zakład Doświadczalny Pawłowice Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w województwie wielkopolskim, w którym prowadzone jest doświadczenie na powierzchni 60 ha, firma Osadkowski SA oraz naukowcy Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Projekt obejmuje doświadczenia odmianowe w zbożach, rzepaku ozimym i kukurydzy. Na polach IZZD Pawłowice będą porównywane i oceniane różne technologie uprawy i siewu, oraz wiele wariantów ochrony roślin i nawożenia. Elementem działań doświadczalno-doradczych będzie porównanie różnych technologii ochrony fungicydowej oraz nawożenia nalistnego pszenicy ozimej. Przewidziane jest 7 różnych kombinacji ochrony fungicydowej oraz 7 kombinacji łączących ochronę fungicydową z nawożeniem nalistnym pszenicy ozimej odmiany Praktik, która uzyskała wpis do Krajowego Rejestru w 2012 r

źródło - Farmer.pl - czytaj cały artykułPolecamy również

Towarzyszyliśmy naukowcom z Instytutu Ochrony Roślin, którzy przeprowadzali ocenę stanu upraw pszenicy ozimej na polu doświadczalnym firmy Osadkowski. Jej wyniki są krzepiące.