Stymulator wzrostu roślin – NANO-GRO

NANO GRO badanie

NANO GRO badanie

Jak pokazują obserwacje z wielu lat, problemy ze wschodami roślin rolniczych występują na większości pól uprawnych. Zarówno w okresie jesiennym (rośliny ozime), jak i wiosną (rośliny jare) pojawia się wiele niekorzystnych warunków do kiełkowania i wzrostu. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, za duża wilgotność albo susza powodują, że wysiany materiał kiełkuje wolno lub kiełkuje w niskim procencie. Jak zatem uchronić się przed takimi skutkami?

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań Grupa Osadkowski skierowała swoją uwagę na produkty firmy Agrarius Sp. z o.o., która działa na rynku od 2006 r. i ma w swojej ofercie wiele preparatów przeznaczonych do stosowania w uprawie roślin. Środki te w naturalny sposób wspomagają wzrost i rozwój roślin uprawnych oraz chronią je przed negatywnymi skutkami czynników stresogennych.


NANO-GRO® - aktywator rozwoju

Niezwykłym i unikatowym preparatem jest NANO -GRO ® - swoisty aktywator wzrostu i plonowania oraz odporności na warunki stresowe. Zastosowanie NANO -GRO ® już w momencie zaprawiania nasion powoduje wyrównane i szybkie wschody (nawet mimo niesprzyjających warunków pogodowych), dobre ukorzenianie się oraz gromadzenie wielu substancji odżywczych w młodej roślinie. Nasiona po wysiewie mogą trafić na niekorzystne warunki wzrostu i przejść w fazę spoczynku tzw. względnego, co opóźnia wschody lub całkowicie je uniemożliwia. Aby zminimalizować takie ryzyko, konieczne staje się zastosowanie stymulatora wzrostu NANO -GRO ®.

Zaprawienie tym preparatem powoduje maksymalne wykorzystanie potencjału nasion do pęcznienia nawet przy minimalnej ilości wody oraz aktywację enzymów hydrolitycznych, dzięki którym następuje uruchomienie materiałów zapasowych i wzmocnienie metabolizmu. Przemiany te wpływają na wzrost embrionalny, wydłużeniowy, wytwarza się kiełek, a następnie siewka zdolna do fotosyntezy. Intensyfikują się również procesy oddechowe powodujące zwiększenie produkcji energii potrzebnej do różnych procesów fizjologicznych, które koordynują między innymi syntezę i transport regulatorów wzrostu oraz substancji odżywczych. Nasiona poddane działaniu NANO-GRO® wschodzą szybko, równomiernie, a liczne badania i obserwacje potwierdzają, że odsetek tych skiełkowanych jest bardzo wysoki.

Zaprawianie materiału siewnego NANO-GRO® zalecamy łączyć ze standardowym zaprawianiem fungicydowym. W uprawie rzepaku i buraków cukrowych NANO-GRO® stosuje się w formie oprysku po wschodach, co powoduje szybki rozwój korzeni i silnej części nadziemnej. Można wykonać go z opryskami fungicydowymi lub insektycydowymi oraz z nawozami dolistnymi. Preparat chroni roślinę przed ewentualnymi stresami środowiskowymi już od samego początku ich rozwoju. Podwyższona jest również odporność roślin na porażenia przez choroby i szkodniki, co wykazały wieloletnie badania i doświadczenia przeprowadzane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ma to bezpośredni wpływ na zwyżkę plonu i jego parametrów jakościowych.

Tablica: Plonowanie pszenicy ozimej Zeppelin zaprawionej NANO-GRO

lokalizacja próby plon różnica w plonie do kontroli różnica w plonie do kontroli średni koszt zabiegu* dodatkowy dochód z ha** zwrot z inwestycji
dt/ha dt/ha % zł/ha wielokrotność
Sulików
pow. zgorzelecki
Zeppelin (kontrola) 72,9 - - - - -
Zeppelin + NANO - GRO 81,2 +8,3 11,4% 28 493 17,5x
Modlikowice
pow. złotoryjski
Zeppelin (kontrola) 74,1 - - - - -
Zeppelin + NANO-GRO 81,5 +7,40 10% 28 444 15,8x
Sobota
pow. lwówecki
Zeppelin (kontrola) 87,3 - - - - -
Zeppelin + NANO-GRO 93,0 +5,70 6,5% 28 342 12,2x
Jędrzychowice
pow. zgorzelecki
Zeppelin (kontrola) 98,1 - - - - -
Zeppelin + NANO-GRO 104,0 +5,90 6% 28 354 12,2x

*koszt NANO-GRO przy zastosowaniu do zaprawiania w gospodarstwie 24 szt/t;
koszt przy zakupie gotowych zaprawionych nasion C/1 wynosi 18 zł/ha.
** do obliczeń przyjęto cenę pszenicy 600 zł/t.


NANO-GRO® w nowej formule

W 2017 r. firma Agrarius wprowadziła na rynek nowy preparat do zaprawiania ziarna NANO-GRO® FORTE SUPERSTART w wygodnej płynnej formule, który jest unikatowym preparatem łączącym stymulator wzrostu NANO-GRO® z ekstraktem z alg i kwasami humusowymi nowej generacji.

Dodatek kwasów humusowych i ekstraktu z alg wzmacnia działanie preparatu, wpływając na dobre odżywienie młodych roślin. Gwarantuje to szybkie i wyrównane wschody, mocne od początku rośliny, bez nadmiernego wybujania, lepsze krzewienie oraz dalszy rozwój aż do zbioru. Poprawia również tolerancję na stresy wywołane warunkami pogodowymi i stosowaniem środków chemicznych.

 

Jak pokazują obserwacje z wielu lat, problemy ze wschodami roślin rolniczych występują na większości pól uprawnych. Zarówno w okresie jesiennym (rośliny ozime), jak i wiosną (rośliny jare) pojawia się wiele niekorzystnych warunków do kiełkowania i wzrostu. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, za duża wilgotność albo susza powodują, że wysiany materiał kiełkuje wolno lub kiełkuje w niskim procencie. Jak zatem uchronić się przed takimi skutkami?