Jak wybrać najlepszą odmianę rzepaku

chopin f1 wiz 278

chopin f1 wiz 278

Wybór odpowiedniego rzepaku ozimego do zasiewu w czasach, kiedy oferta jest bardzo duża, a informacje towarzyszące często pobieżne, to sprawa niezwykle skomplikowana. Dostępne odmiany, moim zdaniem, spełniają oczekiwania oraz potrzeby rolników i jest z czego wybierać.

Producenci rzepaku oczekują od hodowców nowych odmian, które w zakresie wysokości plonu i jakości nasion przewyższają te obecnie dostępne na rynku. Istotne z punktu widzenia rolnika są również takie cechy, jak: odporność na patogeny, np. wirus żółtaczki rzepy, efektywne wykorzystanie azotu czy odporność na pękanie i osypywanie się łuszczyn. Nie ma natomiast takich, które są odporne na czynniki stresowe. Dwa ostatnie lata pokazały, że niektóre odmiany cechują się wyższą tolerancją na suszę, zatem w zbliżają-cym się sezonie taka cecha jak lepsza tolerancja na czynniki stresowe zapewne wzbudzi duże zainteresowanie. Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim dostosowaniem do warunków klimatycznych i glebowych gospodarstwa, gdyż to odgrywa ważną rolę w opłacalności uprawy rzepaku ozimego.

Różnice w plenności między odmianami właściwie dopasowanymi do regionu i stanowiska często dochodzą w przypadku linowych do 800 kg/ha, a w przypadku hybrydowych do 1200 kg/ha. Dobrze jest, oczywiście w miarę możliwości, wysiewać nie jedną, a kilka, czyli dywersyfikować ryzyko ewentualnego niepowodzenia, które jest znacznie wyższe w przypadku uprawy tylko jednej odmiany w gospodarstwie.

W Grupie Osadkowski, ustalając ofertę, dokonujemy selekcji na podstawie wieloletnich ogólnopolskich wyników porejestrowych, rozpoznawczych i rejestrowych COBORU oraz wyników hodowlanych. Ponadto przed umieszczeniem odmiany w ofercie testujemy ją na własnych, licznych poletkach demonstracyjnych zlokalizowanych w całym kraju. Wyniki ze wszystkich lokalizacji są dostępne u naszych doradców agrotechnicznych współpracujących z Państwem w terenie i pokazywane przy okazji spotkań merytorycznych. Istotne jest również to, że w doświadczeniach własnych testujemy wiele odmian dostępnych ogólnie na rynku, a często zdarza się nawet, że otrzymujemy próbki, które później trafiają na wyłączność do innych firm dystrybucyjnych, bo u nas lepiej sprawdziły się inne. Dobierając odmiany do doświadczeń, staramy się zawsze pokazać Państwu te najnowsze dostępne na rynku na tle wzorców, sprawdzonych i wiernie plonujących w wieloleciu, takich jak chociażby Architect, który od kilku lat jest odmianą wzorcową w ogólnopolskich badaniach PDO. Doświadczenia prowadzone są na zmiennych stanowiskach glebowych, przy różnym sposobie uprawy i poziomie agrotechniki – od średniego do bardzo intensywnego, co pozwala nam w pełni scharakteryzować materiał pod kątem wymagań glebowych, intensywności uprawy i dopasowania do regionu kraju. Testy przeprowadzane są w technologiach uprawy najczęściej stosowanych przez gospodarstwa na danym terenie.

Na podstawie wyników doświadczeń COBORU i własnych wybraliśmy dla Państwa najlepsze:

Chopin F1

Odmiana hybrydowa zarejestrowana jako jedna z pierwszych z hodowli Rapool z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Stworzona do warunków klimatycznych Polski, doskonale radzi sobie na słabszych glebach i toleruje okresowe stresy suszy, m.in. dzięki temu, że buduje głęboki palowy i rozbudowany włośnikowy system korzeniowy. Charakteryzują ją optymalny dla odmiany hybrydowej wigor jesienny, ładne siedzące rozety, bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej. Wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością w całym sezonie wegetacyjnym, jest szczególnie odporna na suchą zgniliznę i zgniliznę twardzikową.


Bardzo dobra zdrowotność i piękny ciemnozielony kolor liści przez cały okres wegetacji to jej znaki szczególne. Chopin F1 tworzy średniej wysokości rośliny o masywnym pokroju, licznych rozgałęzieniach, o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Grube, długie, łatwo młócące się łuszczyny są cechą charakterystyczną tej odmiany. Jej bardzo dobre zimowanie potwierdzają ostatnie wyniki COBORU, w których zdobywa jedne z najlepszych ocen stanu plantacji po zimie. Plonowanie wieloletnie w doświadczeniach COBORU jest na poziomie 122% wzorca. Szczególnie dobrze od-miana sprawdza się w rejonie I – 123%, III – 120%, V – 130% i VI – 127% wzorca, średnia z lat 2017–2019. Chopin F1 ma jedną z najwyższych zawartości oleju w nasionach – 47,6%, co przy bardzo wysokim poziomie plonowania plasuje go na pierwszej pozycji pod względem plonu oleju z 1 ha. Ta cecha okazała się kluczowa w minionym sezonie wegetacyjnym, kiedy to odmiany o genetycznie niższej zawartości oleju często nie spełniały kryterium skupowego.

Odmiana hybrydowa, w której wykorzystano najnowszą genetykę hodowli Dekalb. DK Exporter F1, jako jedyna z tej hodowli, została w ubiegłym roku zarejestrowana z bardzo wysokim wynikiem plonowania. Charakteryzuje ją optymalny dla hybryd wigor jesienny. DK Exporter F1 tworzy ładnie siedzące rozety, bez tendencji do elongacji szyjki korzeniowej, wyróżniające się charakterystycznym szarofioletowo-zielonym zabarwieniem. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, mająca bardzo dobrą tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych oraz zwiększoną odporność na pękanie i osypywanie się nasion dzięki genowi rzodkwi. Doskonale regeneruje się po zimie, cechuje się szybkim wigorem wiosennym. Tworzy masywne, bardzo dobrze rozgałęzione, średniowysokie rośliny o średnio późnym terminie kwitnienia i średnim dojrzewania. Plonowanie wieloletnie w doświadczeniach COBORU na poziomie 125% wzorca. Szczególnie do-brze odmiana sprawdza się w rejonach: I – 131%, III – 133%, IV – 121% i V – 125% wzorca, średnia z lat 2017–2018.

SY Ilona

Odmiana liniowa będąca od lat w czołówce plonowania w swojej grupie, a od 2018 r. wzorzec w doświadczeniach COBORU. Charakteryzuje się wybitną zdrowotnością w całym sezonie wegetacyjnym, ma bardzo dobrą odporność na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i wybitną na choroby podstawy łodygi. Tworzy niskie do średnich rośliny o średnim terminie kwitnienia i średnio późnym terminie dojrzewania. SY Ilona polecana jest do siewu w terminie wczesnym do optymalnego. Jest odmianą sprawdzoną na polach polskich rolników, którzy polecają ją również na słabsze stanowiska glebowe. Plonowanie wieloletnie na poziomie 107% wzorca w doświadczeniach COBORU. Szczególnie dobrze odmiana sprawdza się w rejonach: I – 119%, III – 114% i V – 113% wzorca, średnia z lat 2017–2018.

Polecane przez nas odmiany rzepaku będą dostępne w sprzedaży w zaprawach insektycydowych Cruiser OSR 322 FS oraz nowej – Buteo Start + Scenic Gold. Dostępność znanej zaprawy neonikotynoidowej Cruiser będzie znacząco ograniczona. Derogacja (warunkowe dopuszczenie) tej zaprawy odbywa się w Polsce najprawdopodobniej po raz ostatni, warto więc zaopatrzyć się w nasiona zaprawione nowym preparatem insektycydowym Buteo Start + Scenic Gold, chociażby z tego względu, by sprawdzić skuteczność jej działania na swoich polach. Dla rolników, którzy sami potrafią sobie poradzić z presją szkodników, a nadrzędną rolę w zakupach nasion odgrywa cena lub gdy po prostu zdecydują się na zakup nasion zbyt późno, proponuje-my nasiona zaprawione tylko fungicydem Scenic Gold.

W celu zapoznania się z pełną ofertą odmian rzepa-ku zapraszamy do kontaktu z doradcami agrotechnicznymi Grupy Osadkowski.