Czym jest zimotrwałość?

zimotrwalosc hondia wiz

zimotrwalosc hondia wiz

Czym jest zimotrwałość? To zdolność rośliny do przetrwania zimy, rozumianej jako pory roku z całym przebiegiem wszystkich zjawisk pogodowych tego okresu: niska temperatura, opady, pokrywa śnieżna, wiatry itd.. Okresy łagodnych zim usypiają często czujność rolników i powodują, że cecha ta bywa niedoceniana i zbyt rzadko brana pod uwagę przy wyborze odmian.

Pamiętać należy, że o przetrwaniu roślin w dobrej kondycji decyduje przede wszystkim kwestia doboru odmiany. Zimotrwałość oceniamy w Polsce w skali od 1 do 9 gdzie w polskich warunkach klimatycznych wynik 4 - 6,5 uznajemy za poziom dobry i bardzo dobry, a odmiany z zimotrwałością 7 i powyżej są hodowane pod kontem wymogów srogiego klimatu skandynawskiego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo państwa upraw pragniemy zaproponować nasz dobór odmian, który zapewni Państwu z jednej strony wysoki potencjał plonowania, a z drugiej dobre przetrwanie zimowego okresu spoczynku.Polecamy również