Zależy nam, aby Twoje doświadczenia z naszą witryną były jak najbardziej pozytywne. W planowaniu zmian i kolejnych funkcjonalności posiłkujemy się informacjami uzyskiwanymi dzięki plikom Cookies. Cookies są zwykłymi plikami tekstowymi zapisywanymi w danych przeglądarki internetowej na Twoim komputerze. Pliki te są bezpieczne i nigdy nie zawierają żadnych danych osobowych, albo takich, które pomogłyby w Twojej bezpośredniej identyfikacji. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej wyrażasz zgodę na otrzymywanie Cookies od tej witryny internetowej.

zamknij

Nawozy

Nasze wydawnictwa

Amofoska

Amofoska® NPK 5-10-22 ze swoim stosunkiem ilościowym fosforu do potasu kwalifikuje się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na zawartą siarkę zaleca się stosować ją pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych, użytków zielonych oraz w uprawie warzyw w sadownictwie.

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując Amofoska® NPK 5-10-22 na glebach ubogich w potas (gleby lekkie i średnie) oraz w warunkach niskiego nawożenia organicznego, a także w uprawie roślin potasolubnych takich jak: kukurydza, buraki, ziemniaki.

Amofoska® NPK 5-10-22 ze swoim stosunkiem ilościowym fosforu do potasu kwalifikuje się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na zawartą siarkę zaleca się stosować ją pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych, użytków zielonych oraz w uprawie warzyw w sadownictwie.

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując Amofoska® NPK 5-10-22 na glebach ubogich w potas (gleby lekkie i średnie) oraz w warunkach niskiego nawożenia organicznego, a także w uprawie roślin potasolubnych takich jak: kukurydza, buraki, ziemniaki.

WŁAŚCIWOŚCI

Amofoska® NPK 5-10-22 jest granulowanym, wieloskładnikowym nawozem NPK o następującej zawartości składników pokarmowych.

Makroelementy

• 5% N azot amonowy (całkowity),
• 10% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 6% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 3% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
• 22% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
• 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
• 15% SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie.

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska.

Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, jednorodny skład każdej granulki ułatwia równomierny wysiew. Siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych, szczególnie polecanym do stosowania na glebach o niskiej zawartości siarki.

ZASADY STOSOWANIA

Amofoska NPK 5-10-22  jest  typowym nawozem przedsiewnym. Po rozsiewie na rolę konieczne jest zmieszanie nawozu z glebą. Do siewu nasion można  przystąpić  po  5-7  dniach  od  daty zmieszania nawozu z glebą. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nawóz ten nadaje  się na wszystkie gleby, niezależnie od  ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia.

DAWKI

Głównym składnikiem tego nawozu jest potas, w związku z tym dawki należy ustalić według zapotrzebowania nawożonych roślin na ten składnik  oraz według zawartości potasu przyswajalnego w glebie. Proporcja fosforu do potasu zapewnia wystarczające nawożenie fosforem wszystkich roślin, jeśli zastosuje się prawidłową dawkę potasu. W większości przypadków będzie natomiast konieczne uzupełniające nawożenie azotem, najlepiej mocznikiem lub saletrą amonową Puławy.

Nawożone rośliny Dawka*
Kukurydza na ziarno i na kiszonkę 200-450
Rzepak ozimy 100-300
Rzepak jary  100-300
Kapusta pastewna  100-200 
Zboża ozime i jare  200-450 
Burak cukrowy 200-450 
Ziemniaki jadalne 100-200 
Koniczyna z trawami 100-250 
Pastwiska 150-300 
Użytki zielone 100-300
* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów. Azot zawarty w nawozie wystarcza tylko na pierwszy okres wzrostu roślin, następnie należy uzupełniać ten składnik poprzez pogłówne stosowanie nawozów azotowych według potrzeb uprawianych roślin.